cá cược thể thao trực tuyến là gì - web cá độ thể thao uy tín

Hoạt động sinh viên và cộng đồng

Đổi mới phương thức triển khai tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 • 12/10/2021
 • Từ ngày 18/9 – 30/10, các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM đã triển khai tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên được chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến ở năm học này để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

  Nội dung của tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022 tập trung vào 5 nhóm chuyên đề: (1) Chính trị - tư tưởng; (2) Kiến thức pháp luật; (3) ĐHQG-HCM và đơn vị; (4) Kỹ năng; (5) Trách nhiệm, đạo đức, lối sống.

  Đây là năm học đầu tiên tuần sinh hoạt công dân – sinh viên được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến nên có những khó khăn nhất định về đường truyền Internet, công nghệ, hệ thống LMS, phương pháp giảng, phương pháp học … Tuy nhiên, các báo viên đã chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, kết hợp phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động tạo hứng khởi cho sinh viên khi tham gia học tập; các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc đã có sự chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho báo cáo viên và sinh viên nên việc triển khai tuần sinh hoạt công dân đảm bảo mục đích, yêu cầu về thời lượng, nội dung, chất lượng bài giảng cũng như sự tham gia học tập nghiêm túc của sinh viên.

  Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, ĐHQG-HCM và nhà trường liên quan đến người học. Đây cũng là phương thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên trong trường học và trên môi trường mạng, đồng thời, trang bị kỹ năng, phương pháp học tập ở bậc đại học để giúp sinh viên thích nghi nhanh, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện ở bậc đại học cũng như những kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

  Trong thời gian qua, ĐHQG-HCM đã tiến hành đổi mới nội dung và phương pháp của Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên. Nội dung giáo dục được thiết kế phù hợp với các nhóm sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa. Kết hợp giữa học tập lý thuyết trên lớp với tham quan, tìm hiểu thực tế và các hoạt động rèn luyện bổ trợ nhằm làm sâu sắc thêm các kiến thức sinh viên được trang bị cũng như tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành cho sinh viên. Thời lượng của Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên được phân bổ trong cả năm học, phù hợp với điều kiện học tập của sinh viên và kế hoạch của các cơ sở đào tạo. Đây là một trong những chương trình giáo dục sinh viên trọng tâm trong hệ thống ĐHQG-HCM nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục phẩm chất, kỹ năng, thái độ cho sinh viên.

  BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

   

  Hãy là người bình luận đầu tiên